Autoriseret kloakservice på Bornholm

Problemer med kloakken?

En kloak kræver som udgangspunkt ikke løbende kloakservice eller vedligeholdelse, da den er solidt konstrueret og designet til at være selvrensende. Der kan selvfølgelig opstå problemer med kloakken, og i så fald er der behov for kloakservice.

 

Erfarne autoriserede kloakmestre

STM Entreprise har 2 autoriserede kloakmestre, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og vi sørger for, at kloakarbejdet bliver udført korrekt og lever op til alle lovkrav som dokumentation, sikkerhed og miljø. 

 

TV-inspektion, renovering og reparation

Vi kan klare alle former for kloakarbejde så som slamsugning, kloakrensning, kloakspuling, regnvandssikring, TV-inspektion, renovering, reparation, gravefri kloakering og punktrenovering. STM Entreprise tager også gerne en dialog med din forsikring om evt. forsikringsarbejde.

 

Kloak døgnservice

Vi kan rykke ud med kort varsel og hjælpe dig med dine problemer med kloakken. Vi laver kloakarbejde på hele Bornholm. Vi ved, hvor vigtigt det er med hurtig og effektiv indsats, når det gælder kloakarbejde. Oftest er det forbundet med store udgifter at lade kloakarbejdet vente, da skaderne kun forværres med tiden. Derfor rykker vi hurtigt ud og afhjælper situationen.

 

Rotter i kloakken

Har du sætningsskader eller dårlig lugt, kan det være fordi, at der er kommet rotter i din kloak. I de fleste tilfælde er man forsikret mod kloakskader, også selvom de er opstået som følge af rotter. Rotter kan udrette meget skade på din kloak og ikke mindst, hvis de kommer ud og ind i huset. Derfor kan vi tilbyde opsætning af rottespærre af certificeret rørlægger. En rottespærre placeres ofte i skelbrønd og skal efterfølgende serviceres hvert år for at sikre optimal funktion.

 

Klimasikring/oversvømmelse

Det er desværre blevet mere normalt med kraftige regnskyl, derfor skal man overveje, om man har brug for et højvandslukke eller en højvandssikring i lavere beliggende rum og huse. En højvandssikring, der forhindrer opstuvning/oversvømmelse, er ikke nødvendigvis en dyr løsning, men den vil helt sikkert spare dig for en kommende oversvømmelse af din kælder.  

 

Omfangsdræn

Har du fugt i kælderen, eller bare behov for at få afledt vandet fra dit hus, så kan et omfangsdræn være løsningen. Der bliver ofte lavet større og fine belægninger i indkørsler og i haven omkring huset. I den forbindelse er en vigtig ting at huske på, at vandet, der før kom på græsset eller skærverne, nu ikke kan trække ned i jorden og derfor søger ind langs væggen eller ud mod vejen. Her er det vigtigt, at man indregner et dræn, omfangsdræn eller overfladedræn for at beskytte husets vægge samt den normalt tørre kælder.

  

LAR løsninger

LAR løsninger er et andet ord for nedsivningsløsning og bruges oftest til nedsivning af tagvand eller afvanding fra belægning. En LAR løsning kan bestå af et nedsivningsområde i græsset, i en stensat siverende eller - som de fleste bruger - en faskine. En faskine bliver brugt til mange nedsivningsløsninger og er efter vores mening en af de bedste løsninger på lokal nedsivning og regnvandsseparering.

 

Bundfældningstanke

En bundfældningstank er en meget vigtig bestanddel af renseforanstaltningerne i et spildevandsanlæg i det åbne land.

En bundfældningstank skal udformes således, at der foregår en effektiv tilbageholdelse af stoffer, der kan bundfældes, og af stoffer, der kan flyde.

Bundfældningstanke monteres i afløbsinstallationen før følgende anlæg:

 • Nedsivningsanlæg

 • Sandfilteranlæg

 • Minirenseanlæg

 • Beplantede filtre

 • Grus/leca filtre (dome-anlæg)

 • Rodzoneanlæg

 • Pileanlæg

 • En direkte udledning til recipient 

Nedgravning af kloakrør i haven, bornholm

Minibiologiske renseanlæg (minirenseanlæg)

Minirenseanlæg anvendes fortrinsvis på lokaliteter, hvor nedsivningsanlæg ikke kan etableres, f.eks. pga. pladsforhold, afstandskrav eller jordbundsforhold, eller fordi det er et bygherrekrav.

Et spildevandsanlæg med minirenseanlæg fungerer i princippet på samme måde som et stort offentligt renseanlæg med en mekanisk, biologisk og eventuel kemisk rensning.

 

Nedsivningsanlæg - funktion og udførelse

Spildevandet renses ved at det siver gennem et ca. 1 meter tykt egnet jordlag under nedsivningsanlægget men over grundvandsspejlet. Ved denne nedsivning nedbrydes spildevandets urenheder af mikroorganismer, som sidder på jordpartiklerne under forbrug af ilt.

Fosfater bindes endvidere til jordpartiklerne ved nedsivningen.

  

Få et tilbud på kloakservice

Har du en kloakopgave, kommer vi gerne og ser på din opgave.  Vi sørger for, at du får den bedste løsning, hvad enten der skal etableres et nyt kloakanlæg, regnvandsseparering, laves omfangsdræn eller punktrenoveres kloakrør.

Vi kan hjælpe dig med alt indenfor kloak og afløb. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på din opgave. Kontakt kloakmester Jesper Hansen på telefon 3010 7240 eller e-mail jh@stme.nu

 

Tips fra kloakmesteren

  • Brug kun en autoriseret kloakmester - det er lovpligtigt på mange typer opgaver 

  • Plant ikke træer tæt ved kloakker - træernes rødder kan ødelægge kloakrørene

  • Rens sandfanget i nedløbsbrønden en gang om året

  • Kontroller jævnligt din rensebrønd for at se, om den er ved at stoppe til

  • Få evt. en serviceaftale på din rottespærre, højvandslukke eller sandfangsbrønd

Beton & belægning

Fliser, beton, belægning, sten

Autoriseret kloakmester

Kloakservice, TV-inspektion, dræn

Nedrivning & genbrug

Nedrivning, miljøsanering, genbrug

Kran & transport

Kran, containerkørsel, specialtransport

Grave- & anlægsarbejde

Asfaltering, anlæg af have, dræning

Ejendoms­service

Græsslåning, snerydning, hækkeklipning

 

STM Entreprise Favico