Nedrivning og genbrug af byggematerialer

Nedrivning og miljøsanering

STM Entreprise kan stå for alt fra total nedrivning, miljøsanering og delvis nedrivning til bortskaffelse af byggeaffald og forurenet jord. Vi kan udtage miljøprøver på materialer og jordprøver samt udarbejde en screeningsrapport på de udtagne prøver.

Vi nedriver og udfører miljøsaneringer af alt fra parcelhuse, sommerhuse og landejendomme til større industriejendomme eller skoler. Vi gør det altid med fokus på mest mulig genanvendelse af de nedrevne materialer. Skånsom nedtagning eller nedrivning er kommet for at blive, da der er rigtig mange naturresurser i en gammel bygning, der kan genanvendes. Ved at genanvende store dele af de nedrevne bygninger sikrer vi mindst mulig CO2 belastning af naturen.

Kontakt en af vores projektledere

Brian Kofoed
tlf.: 3010 7220
e-mail: bk@stme.nu

Denniz Høxbroe
tlf.: 3010 7230
e-mail: dh@stme.nu

Jens S. Koefoed
tlf.: 3010 7225
e-mail: jsk@stme.nu


 

 

Hvorfor nedrivning?

Det gamle hus kan have en fantastisk beliggenhed men være i en sådan stand, at det ikke står til at redde.

Det kan også være en fordel at rive et ældre hus i en ringe forfatning ned og bygge et helt nyt. Det vil ofte være billigere på den lange bane, idet et helt nyt hus vil være billigere i varme og vedligeholdelse. 

Det kan også være, at du har fundet drømmeejendommen ude på landet, men at der er alt for mange m² at holde. Så kan det være en fordel at delnedrive en ejendom.

 

Nedrivning og farligt affald som f.eks. asbest og PCB

Professionel håndtering af farligt affald som asbest, bly og PCB er vigtigt, da det er yderst sundhedsskadeligt. Farlige stoffer forekommer ofte i huse bygget mellem 1950 og 1977 og kræver særlig bortskaffelse. Vi gennemgår altid nedrivninger for farligt affald og udtager miljøprøver for at kortlægge, i hvilket omfang en bygning er forurenet, inden det skal rives ned, og inden du får det endelige tilbud. 

 

Genbrug af byggematerialer

Vi laver i dag de fleste af vores nedrivninger som skånsom nedtagning, idet der ligger store CO2 besparelser gemt i at genbruge gamle byggematerialer, som f.eks. mursten, tagsten, døre, vinduer og træ. Vi har et stort netværk, som afhenter byggematerialer til genbrug, og vi sætter en ære i at levere gode genbrugsmaterialer.

Kontakt projektleder Jens S. Koefoed på telefon 3010 7225 eller e-mail jsk@stme.nu for en drøftelse om de grønne perspektiver i dit nedrivningsprojekt.

Nedrivning af bygning bornholm

Husk inden du river ned

  • Du skal ansøge Bornholms Regionskommune om nedrivningstilladelse

  • Nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven

  • Der er jævnligt mulighed for at søge tilskud via puljemidler hos Bornholms Regionskommune til nedrivning - vi anbefaler derfor, at du undersøger, om der er mulighed for tilskud til lige netop det nedrivningsprojekt, som du planlægger

  • Overvej om du selv eller andre kan bruge de nedtagne byggematerialer

Beton & belægning

Fliser, beton, belægning, sten

Autoriseret kloakmester

Kloakservice, TV-inspektion, dræn

Nedrivning & genbrug

Nedrivning, miljøsanering, genbrug

Kran & transport

Kran, containerkørsel, specialtransport

Grave- & anlægsarbejde

Asfaltering, anlæg af have, dræning

Ejendoms­service

Græsslåning, snerydning, hækkeklipning

 

STM Entreprise Favico